01
Việt Đức 1: 100 HT11, KP.3, P. Hiệp Thành, Quận 12
02
Việt Đức 2: 62A Huỳnh Mẫn Đạt, P.19, Quận Bình Thạnh
03
Việt Đức 3: 70 - 72 Phan Xích Long, P.3, Quận Bình Thạnh
05
Việt Đức 5: 66 Nguyễn Ngọc Phương, P.19, Q.Bình Thạnh
06
Việt Đức 6: 328 Hương lộ 80, P. Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân
07
TT âm nhạc Việt Đức: 66, Nguyễn Ngọc Phương. P.19, Quận Bình Thạnh